Publikációk jegyzéke

1. Kelemen Bálint Zoltán: Romkarakterológia In. Az épített örökség védelmében. Szerkesztő: Ferch Magda. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. Budapest, 2011. 196-202.

2. Kelemen Bálint Zoltán: Bevezetés a Romkarakterológiába (Műemlékvédelmi szakmérnöki szakdolgozat megjelentetése). Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2012.

3. Kelemen Bálint Zoltán: „Rom-olvasás – A füzéri vár elméleti rekonstrukciója In. Várak, Kastélyok, Templomok. VIII. évfolyam, 2.szám. Talma Kiadó, Pécs, 2012. 4-7.

4. Kelemen Bálint Zoltán: „Föld, Tűz, Víz, Levegő a vitruviusi építőanyagokban In. Archeologia Altum Castrum Online. (A Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeumának Középkori Régészeti Online Magazinja.) Mátyás Király Múzeum, Visegrád, 2012.  (http://archeologia.hu/content/archeologia/124/vitruvius.pdf )

5. Rácz Miklós - Kelemen Bálint Zoltán: Vitány – Értékek, felelősség és lehetőségek In. Archeologia – Altum Castrum Online. (A Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeumának Középkori Régészeti Online Magazinja.) Mátyás Király Múzeum, Visegrád, 2013. (http://archeologia.hu/content/archeologia/186/vitanyvar2.pdf)

6. Gál Viktor – Kelemen Bálint Zoltán - Simon Zoltán: A füzéri felsővár kút felvonószerkezetének elméleti rekonstrukciója In. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Annales Musei De Herman Ottó Nominati) LII. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013. 171–179.

7. Gál Viktor – Kelemen Bálint Zoltán: Ledentu 3D-ben – Szádvár tömegrekonstrukciós kísérletének forrásai és látványvilága In. Archeologia – Altum Castrum Online. (A Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeumának Középkori Régészeti Online Magazinja.) Mátyás Király Múzeum, Visegrád, 2014. (http://archeologia.hu/content/archeologia/257/szadvaar-kelemen-gal-2.pdf)

8. Kelemen Bálint Zoltán – Simon Zoltán: Füzér vára: a felsővár északnyugati és deli palotaszárnyának elméleti rekonstrukciós kutatása In. Castrum. A Castrum Bene Egyesület folyóirata. 17. szám. Castrum Bene Egyesület, Budapest, 2014. 41-57.

9. Rácz Miklós - Kelemen Bálint Zoltán: A kép illusztráció...? - A Londoni Karta magyar fordítása elé In. Műemlékvédelem. LIX. évf. 1.szám. ÉTK Kft., Budapest, 2015. 26-31.

10. Kelemen Bálint Zoltán: Füzér évszázadai - A füzéri vár periodizált tömegrekonstrukciós kísérlete. In.: Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2016. 12-16.

11. Kelemen Bálint Zoltán: A füzéri Alsóvár kiépítése. In.: Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2016. 38-42. 

12. Kelemen Bálint Zoltán: Röviden a romkarakterológiáról. In.: Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2017. 36-39. 

13. Kelemen Bálint Zoltán: Állagmegóvási munkák Szádváron. In.: Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2017. 110-111.