Szádvár, Csonka-bástya állagmegóvása

/Építész tervező: Kelemen Bálint Zoltán. Építtető: Szádvárért Baráti Kör. Kivitelező: Novalpin Kft. Támogató: NKA. Tervezés: 2013, Kivitelezés: 2013-2015/

A Szádvárért Baráti Kör 2013. januárjában a szádvári vár északi oldalán található Csonka-bástya veszélyelhárítását tűzte ki célul, amelyhez NKA páylázat keretében 2013-ban és 2014-ben két részletben nyertek pénzügyi támogatást. A helyreállítás során együttműködtek az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt., Szögliget Község Önkormányzata, az MNV Zrt., az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, a régészeti feltárásokat vezető miskolci Herman Ottó Múzeum, valamint a műemlékvédelmi hatóság képviselőivel.

A kivitelezést a Novalpin Kft. munkatársai végezték 2013-2015-ben.

 

A megóvás előtti állapot

A félköríves Csonka-bástya a Belső vár északi részén található. Falkoronája az elmúlt évtizedekben jelentős pusztulásnak indult, belsejét omladék töltötte ki, amely maga alá temette a bástyát a várudvartól elválasztó harántfalat is. Az omladékba jutó csapadék szétszivárgott, a nyugati oldalon jelentős mértékű kiomlást idézve elő. A bástya mállot, több helyütt kötőanyagát vesztett falkoronája 12m-el emelkedett a külső terep fölé, amelyen a vegetáció jelentős mértékben elburjánzott. Helyenként eredeti vakolatfoltok, födémegerenda- illetve állványgerenda fészkek voltak megfigyelhetők. Faragott kő az övpárkányon és alsóbb lőrések nyíláskereteiben maradt fenn.

 

Tervezett állapot

A szádvári vár eddigi állagmegóvásai egységes "arculatot", naturalsztikus jelleget mutattak, ehhez igazodott mind anyaghasználatában, mind romkontúr-képzésében a Csonka-bástya helyreállítása is. Az állagmegóvás-veszélyelhárítás mellett elsődleges cél volt a rom természetes szépségének a megőrzése, a romkontúr-képzés és a védőkorona ráflazás ezen vezérlő elv szerint készült. A bástya belsejét több évszázadon keresztül feszítő omladék régészeti feltárás keretében kihordásra került, a kiomlásokat befalaztuk, a bástya két oldalán 3-3m hosszon a várfalak is megerősítésre kerültek. Az övpárkány hiányzó elemeit az eredeti övpárkány profilja szerint faragott, az eredeti kő anyagával azonos kővel egészítettük ki. Az állványgerenda-lyukakba, illetve födémgerenda fészkekbe impregnált tölgyfa dugók kerültek. A faanyag színe megegyezik a korábbi helyreállításoknál használt faanyag színével. A bástya belsejét fával burkolt ideiglenes tölgyfa védőfödém védi az esőtől, hótól.